Công bố bức tranh chất lượng dịch vụ bưu chính của 10 doanh nghiệp

Ngày 9/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Đây là lần đầu tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh chất lượng dịch vụ bưu chính.

Trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thu thập dữ liệu của một số doanh nghiệp bưu chính để đánh giá thực tế chất lượng dịch vụ bưu chính ngoài công ích của các doanh nghiệp.

Phương pháp thu thập dữ liệu, đánh giá chất lượng được thực hiện qua việc lựa chọn 10 doanh nghiệp bưu chính có thị phần sản lượng, doanh thu chiếm trên 80% sản lượng, doanh thu toàn thị trường.

Cụ thể, 10 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Best Express (Việt Nam) (Best); Tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện- Công ty CP (EMS); Công ty CP dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN); Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK); Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T); Công ty TNHH giao hàng Flex Speed (Flex Speed); Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Nin Sing); Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post); Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost); Công ty TNHH SPX Express (SPX).

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng tuyến liên tỉnh được lựa chọn để đánh giá là: 02 tuyến nội tỉnh tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và 12 tuyến liên tỉnh có sản lượng lớn (chiếm 29% tổng sản lượng bưu gửi của các doanh nghiệp).

Danh sách 12 tuyến liên tỉnh gồm: 07 tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương; 05 tuyến từ TP.Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Hà Nội.

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp dựa trên tiêu chí đánh giá: “Tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết”. 
Kết quả khảo sát các doanh nghiệp dựa trên tiêu chí đánh giá: “Tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết”. 

Dữ liệu bưu gửi được thu thập trong 03 ngày bất kỳ của các quý I, II, III năm 2023. Tổng hợp dữ liệu thu thập từ 10 doanh nghiệp bưu chính cho thấy, tổng số bưu gửi trong 03 ngày của 10 doanh nghiệp là 16,7 triệu bưu gửi. Tổng số bưu gửi sử dụng để đánh giá chất lượng là 4.776.140 bưu gửi.

Kết quả đánh giá 10 doanh nghiệp bưu chính được dựa trên tiêu chí đánh giá “Tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết” cho thấy, J&T là doanh nghiệp bưu chính có tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết ở mức cao nhất (100%). Bốn doanh nghiệp tiếp theo đều có tỷ lệ đáp ứng thời gian toàn trình cam kết ở mức cao là Best (99,68%), Viettel Post (99,33%), Flex Speed (99,32%) và Nin Sing (99,1%).

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc công bố kết quả đánh chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023 giúp người sử dụng dịch vụ bưu chính biết và lựa chọn sử dụng dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Theo đại diện Vụ Bưu chính, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp dựa trên sự kết hợp của nhiều phương pháp, nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, góp phần tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp bưu chính, từ đó giúp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp.

Thông tin cụ thể hơn về chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, so với hầu hết các doanh nghiệp bưu chính trong danh sách đánh giá chất lượng nêu trên là các doanh nghiệp chuyển phát sản phẩm thương mại điện tử, thì Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp bưu chính công ích cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) và dịch vụ chuyển phát bưu phẩm bưu kiện. Trong đó có việc thực hiện cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát đến cơ quan, doanh nghiệp bị gián đoạn vào Thứ 7, Chủ nhật, do vậy thời gian giao lưu trên hệ thống sẽ bị kéo dài ngày hơn.

Bên cạnh đó, những bưu kiện hàng cồng kềnh, nguyên khối, trọng lượng lớn cũng được Bưu điện Việt Nam chấp nhận, chuyển phát. Đặc thù sản phẩm này cần thời gian vận chuyển dài hơn. Thực tế, dịch vụ chuyển phát nhanh EMS (Bưu điện Việt Nam) đạt tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết trên 94% (trong 4,5 ngày, đứng thứ 4 trong danh sách đánh giá chất lượng).

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nếu tách riêng thì với bưu gửi là sản phẩm thương mại điện tử, thì Vietnam Post đạt tỷ lệ trên 96% sản lượng đáp ứng thời gian toàn trình cam kết.

Xem thêm tại vneconomy.vn