Công ty nhóm DIC Corp (DIG) tiếp tục báo lỗ, vốn chủ âm nặng

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (Mã DIC - UPCoM) công bố kết quả kinh doanh quý III niên độ tài chính từ 1/4/2023-31/3/2024.

Trong kỳ, DIC ghi nhận doanh thu 164 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước trắng doanh thu. Giá vốn ở mức cao khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 4,4 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính tăng mạnh lên mức 17,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng.

Sau cùng, Thương mại DIC báo lỗ sau thuế gần 16,2 tỷ - giảm so với mức lỗ 23,2 tỷ đồng cùng kỳ niên độ trước. Như vậy, sau quý lãi 27,2 tỷ đồng ngay trước đó, DIC một lần nữa báo lỗ trở lại (quý lỗ thứ 6/7 quý gần nhất).

Lũy kế 9 tháng, công ty họ DIC Corp đạt doanh thu 1.052 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ vỏn vẹn 120 triệu đồng. Chi phí hoạt động tăng từ 61 tỷ lên 111 tỷ đồng bào mòn toàn bộ lợi nhuận gộp đem về.

Công ty nhóm DIC Corp (DIG) tiếp tục báo lỗ, vốn chủ âm nặng
Cơ cấu sở hữu tại Thương mại DIC

Sau trừ thuế phí, DIC lỗ sau thuế 11,6 tỷ đồng - giảm gần 83% so với cùng kỳ niên độ trước. Nếu tình hình không được cải thiện theo hướng tích cực trong quý IV tới đây, không ngoại trừ khả năng doanh nghiệp này sẽ báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp.

Được biết công ty hiện vẫn chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023. Đây cũng là nguyên nhân khiến cổ phiếu DIC bị duy trì diện hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM.

Tại thời điểm 31/12/2023, lỗ lũy kế của Thương mại DIC tăng lên mức 332 tỷ đồng, vốn chủ âm 63,5 tỷ. Nợ phải trả tăng thêm lên mức 1.345 tỷ đồng (bao gồm hơn 740 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn).

Chiều ngược lại, tổng tài sản ghi nhận 1.281 tỷ đồng trong đó gần 69% nằm trong các khoản phải thu ngắn hạn.

>> 3.000 tỷ đồng hợp tác đầu tư và chu kỳ 'sóng thần' của cổ phiếu DIG

Xem thêm tại nguoiquansat.vn