Công ty Nước sạch Quảng Ninh bị truy thu hơn 290 triệu đồng tiền thuế

Với hành vi khai sai thuế, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 20% tính trên số tiền thuế thiếu do khai sai, số tiền phạt là 44.630.602 đồng.

Cùng với đó, Công ty Nước sạch Quảng Ninh bị buộc nộp đủ số tiền kê khai thiếu là 223.153.011 đồng. Tiền chậm nộp thuế là 23.904.985 đồng.

Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền khắc phục hậu quả là 291.688.598 đồng.

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh (tiền thân là Công ty Thi công và cấp nước Quảng Ninh).

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh chính thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2014 theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. 

Ngành nghề kinh doanh của công ty là khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ, sản xuất và các nhu cầu khác.

Quý 4/2023, vốn điều lệ của công ty đạt 508 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 96,16%. Hiện nay công ty có 10 nhà máy/ xí nghiệp cung cấp nước trên địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn