Công ty xăng dầu 'họ' PVOIL có doanh thu ngàn tỷ nhưng lãi chưa nổi 1 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Yên, doanh nghiệp có doanh thu đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 179 tỷ đồng so với cùng kỳ quý IV/2022. Lợi nhuận gộp chỉ còn 32 tỷ đồng.

Đáng chú ý dù doanh thu quý IV/2023 khá cao với 1.207 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của dầu khí Phú Yên lại ghi nhận ở mức ‘siêu mỏng’ với 965 triệu đồng, trong khi đo cùng kỳ năm 2022 là 22 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay được phía Xăng dầu dầu khí Phú Yên cho là do cùng kỳ năm trước doanh nghiệp này có khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần Điều Phú yên 116,6 tỷ đồng và còn lại là một số chi phí kỳ này có tăng do sản lượng tặng.

Luỹ kế doanh thu năm 2023, dầu khí Phú Yên đạt 4.415 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so với năm 2022. Li nhuận sau thuế lại giảm 14 tỷ đồng với với năm 2022 và đạt 10 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2023, cơ cấu vốn của dầu khí Phú Yên chiếm phần lớn từ nợ và tăng từ 144 tỷ đồng lên 241 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là chính với 207 tỷ đồng. Chưa kể, vổ chủ sở hữu lại giảm nhẹ từ 160 tỷ đồng xuống 155 tỷ đồng.

Điều này lại khiến cho hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu của dầu khi Phú Yên tạo ra một khoảng cách với 1,5 lần.

Về cơ cấu tài sản, phải thu ngắn hạn với 89 tỷ đồng và hàng tồn kho với 109 tỷ đồng đang là nguồn chính hình thành nên tài sản ngắn hạn của dầu khí Phú Yên. Tuy nhiên, hàng tồn kho của doanh nghiệp này tăng khá cao so từ 41 tỷ đồng lên 109 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên là công ty con của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL). Trong đó, PVOIL đang sở hữu 6,27 triệu cổ phiếu tại dầu khí Phú Yên (chiếm 67,13%).

Xem thêm tại vietnamfinance.vn