Coteccons (CTD) báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ lên mức cao nhất 15 quý, dành 239 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán

Coteccons (CTD) báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ lên mức cao nhất 15 quý, dành 239 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán- Ảnh 1.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3 NĐTC 2023-2024 (1/1/2024 - 31/3/2024) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.666 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về gần 221 tỷ lãi gộp, cao gấp 4 lần con số cùng kỳ là 55,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của CTD giảm hơn 1 nửa còn 41,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính 11,4 tỷ, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả, Coteccons lãi sau thuế quý này đạt gần 105 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ và cao nhất trong vòng 15 quý.

Coteccons (CTD) báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ lên mức cao nhất 15 quý, dành 239 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán- Ảnh 2.

Lũy kế 3 quý đầu niên độ, CTD ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.450 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 241 tỷ đồng, gấp 6,4 lần cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản CTD ghi nhận đạt 20.933 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng gần 3.100 tỷ đồng.

Công ty đang dành 239 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán và dự phòng giảm giá chứng khoán gần 1 tỷ đồng. Trong đó, CTD dành gần 40 tỷ để mua chứng chỉ quỹ ETF KIM GROWTH VN30, và hơn 28 tỷ mua cổ phiếu FPT. Ước tính theo giá trị trường của cổ phiếu FPT, tại ngày 31/3, CTD đang sở hữu khoảng 412.600 cổ phiếu FPT.

Coteccons (CTD) báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ lên mức cao nhất 15 quý, dành 239 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán- Ảnh 3.

Tổng nợ phải trả ở mức 12.413 tỷ, trong đó dư nợ vay là 2.410 tỷ đồng. Về vốn chủ sở hữu, tổng vốn tính đến cuối tháng 3 của CTD đạt hơn 8.520 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn