CTCK không kết nối được với hệ thống KRX sẽ bị hủy tư cách thành viên và phải chịu trách nhiệm với khách hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc tham gia kiểm thử và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để kết nối với hệ thống KRX.

Để đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống KRX, Sở giao dịch Chứng khoán yêu cầu công ty chứng khoán tiếp tục chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của công ty đáp ứng với các yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Sở Giao dịch CHứng khoán Hà Nội.

Mặt khác, cần kết nối được với hệ thống KRX và thực hiện đầy đủ các chức năng, tương thích với hệ thống KRX khi hệ thống này được đưa vào vận hành.

Trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của công ty không kết nối được với hệ thống KRX, công ty sẽ không đáp ứng điều kiện làm thành viên của Sở GDCK Việt Nam, thuộc trường hợp bị hủy tư cách thành viên và Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với khách hàng mở tài khoản giao dịch tại Công ty.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cần nghiêm túc, tăng cường tham gia đầy đủ, đúng tiến độ các đợt kiểm thử hệ thống theo yêu cầu. Trường hợp công ty không tham gia hoặc tham gia không đạt yêu cầu chương trình kiểm thử sẽ bị xem xét xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó vào ngày 21/08, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có cuộc họp với các thành viên thị trường về kế hoạch triển khai dự án công nghệ thông tin KRX.

Theo thông tin từ HoSE, về quy trình, dự án sẽ chuẩn bị “go-live” vào ngày 11/12/2023; và sau đó sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch HOSE cho biết tỷ lệ kiểm thử ở các thành viên thị trường còn thấp, mới có 25/76 công ty chứng khoán hoàn thành kiểm thử 100% chức năng. Tương tự tại HNX, VSD, việc này gây lo ngại cho các đơn vị tổ chức kiểm thử.

Hiện, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đang làm việc với HoSE và HNX để chỉnh sửa pháp lý nhằm phù hợp với thời gian triển khai hệ thống mới. Hệ thống bước đầu sẽ “go live” với các tính năng cơ bản và triển khai từ từ các tính năng mới.

Bà Hà nhấn mạnh, Bộ Tài chính chỉ đạo quyết tâm “go live” vào cuối năm, nếu các thành viên thị trường, công ty chứng khoán (CTCK) không sẵn sàng thì sẽ có biện pháp xử lý.

Hệ thống KRX một khi đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam như: Giao dịch trong ngày (T+0), bán khống (short selling), rút ngắn thời gian thanh toán, hợp đồng quyền chọn (option contract).... Qua đó, tạo tiền đề cho việc tiến tới nâng hạng thị trường chứng khoán, cũng như thu hút các nhà đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước tham gia.

Xem thêm tại cafef.vn