CTCK vốn điều lệ hơn 15.000 tỷ muốn vay ngắn hạn BIDV 12.000 tỷ đồng

Vừa qua, HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán: SSI) đã phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn giá trị 12.300 tỷ đồng (gần 484 triệu USD) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã chứng khoán: BIDV)

Đồng thời, HĐQT SSI thông qua việc dùng tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty và/hoặc chi nhánh của Công ty để đảm bảo cho mọi nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại Ngân hàng.

HĐQT đồng ý ủy quyền cho Chi nhánh Hà Nội được đại diện cho SSI ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan tới giao dịch tại Ngân hàng. CTCP SSI - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, quyền và nghĩa vụ về việc sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên.

CTCK vốn điều lệ hơn 15.000 tỷ muốn vay ngắn hạn BIDV 12.000 tỷ đồng
Công ty chứng khoán SSI (Ảnh minh họa)

Được biết, vào cuối tháng 2/2023, BIDV đã phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn 10.400 tỷ đồng cho SSI.

Số tiền được dùng để công ty cho vay đầu tư/ bù đắp để đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, đầu tư các giấy tờ có giá (không phải cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp) và các mục đích khác.

Theo BCTC hợp nhất, tại thời điểm 31/3/2024, quy mô vốn điều lệ của SSI là 15.011 tỷ đồng. Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.9945 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 53% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, Chứng khoán SSI đã hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm nay.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn