Dabaco chào bán gần 93 triệu cổ phiếu để đầu tư nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành

HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco (Mã: DBC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Dabaco sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1. Tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 15.000 đồng/cp, bằng một nửa giá cổ phiếu DBC chốt phiên 7/5 (29.500 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng 1.210 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để xây dựng dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp (bằng 1/3 thị giá) nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

120 tỷ thu được từ đợt chào bán ESOP cũng sẽ được đầu tư vào dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

 Nguồn: Nghị quyết HĐQT của Dabaco.

Xem thêm tại vietnambiz.vn