Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (mã ck: DBC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Dabaco sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu DBC, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Cụ thể, giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, bằng gần một nửa giá cổ phiếu DBC chốt phiên sáng ngày 8/5 (29.150 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền dự kiến thu về sau đợt chào bán khoảng 1.210 tỷ đồng.

Dabaco muốn chào bán gần 93 triệu cổ phiếu để xây nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành
Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Ảnh minh họa.

Về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 1/3 thị giá nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tổng số tiền dự kiến thu về sau đợt phát hành khoảng 120 tỷ đồng.

Trong 1.330 tỷ đồng thu được, tập đoàn sẽ dùng gần 795 tỷ đồng để đầu tư, thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho dự án (dự kiến sử dụng vốn từ quý IV/2024 đến quý III/2025) và dùng 535 tỷ đồng để đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành dự án (dự kiến sử dụng vốn từ quý I/2025 đến quý IV/2025).

Như vậy, Dabaco sẽ chào bán tổng cộng gần 93 triệu cổ phiếu, dự kiến tổng số tiền thu được là 1.330 tỷ đồng.

Dabaco cho biết, sẽ sử dụng tổng số tiền thu được để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco, cụ thể là thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.