Dabaco Việt Nam (DBC) muốn huy động 1.330 tỷ đồng để xây nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành

Dabaco Việt Nam (DBC) muốn huy động 1.330 tỷ đồng để xây nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành

Ngày 6/5, Dabaco Việt Nam thông qua hai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Trong đó, đầu tiên, Công ty dự kiến chào bán 12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 4,96% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian triển khai trong năm 2024 ngay sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và cổ phiếu ESOP chỉ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, Dabaco Việt Nam thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 33,33%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm hơn 33 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu DBC đang giao dịch vùng giá 29.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn 49,2% so với giá thị trường.

Ước tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Dabaco Việt Nam sẽ chào bán thêm 80.667.286 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động hơn 1.210 tỷ đồng.

Như vậy, nếu hoàn thành hai đợt chào bán, vốn điều lệ của Dabaco Việt Nam sẽ tăng từ 2.420 tỷ đồng, lên 3.346,7 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động là 1.330 tỷ đồng sẽ được Công ty dùng toàn bộ để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 393,31 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý Dabaco Việt Nam không còn kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp dương 348,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 70,47 tỷ đồng, tức tăng thêm 419,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý đầu năm 2024, doanh thu tài chính giảm 11%, tương ứng giảm 0,88 tỷ đồng, về 7,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27%, tương ứng giảm 18,79 tỷ đồng, về 50,85 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14,9%, tương ứng tăng thêm 26,87 tỷ đồng, lên 206,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, việc không kinh doanh dưới giá vốn đã giúp Dabaco Việt Nam có lãi trở lại trong quý đầu năm 2024.

Dabaco Việt Nam cho biết thêm trong quý I/2024 giá thịt heo cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh, do đó kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi thuộc Dabaco Việt Nam có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Dabaco Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, tăng 28,19 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, Dabaco Việt Nam đã hoàn thành 9,9% so với kế hoạch lãi 729,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu DBC tăng 650 đồng, lên 29.500 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn