Đại gia 'khu công nghiệp' báo lãi khủng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi - Mã: SNZ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.292 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 559 tỷ đồng tăng 40%, biên lãi gộp cũng tăng từ 37% lên 43%.

Về cơ cấu doanh thu, mảng khu công nghiệp là nguồn đóng góp lớn nhất, chiếm 28% tổng doanh thu. Các mảng còn lại như cung cấp nước sạch và dịch vụ cảng cùng chiếm 24%, mảng xử lý chất thải chiếm 13%, và phần còn lại đến từ các hoạt động khác.

Trong khi doanh thu tài chính giảm mạnh 33% còn 24 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm 11% xuống 27 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 27 tỷ và quản lý doanh nghiệp là 99,3 tỷ đồng lần lượt tăng 33% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kết quý I, Sonadezi đạt lợi nhuận sau thuế 362 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, lãi ròng thu về gần 221 tỷ đồng, tăng 55%.

Đại gia 'khu công nghiệp' báo lãi khủng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ
Lợi nhuận sau thuế của Sonadezi qua các quý. Đơn vị: tỷ đồng

Trong năm 2024, Sonadezi đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 6.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng hơn 1.370 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm Sonadezi thực hiện được 21% chỉ tiêu tổng doanh thu và 26% chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2024.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của Sonadezi có hơn 23,953 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó tiền và tương đương tiền tăng 89%, lên mức 2,180 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận gần 2,253 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ, chủ yếu tại các dự án như KCN khu đô thị Châu Đức hơn 1,484 tỷ đồng, khu dân cư Hữu Phước gần 148 tỷ đồng, …

Nợ phải trả SNZ còn gần 13,059 tỷ đồng, không thay đổi so đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn và dài hạn gần 4,986 tỷ đồng, tăng 4%, chiếm 38% tổng nợ của doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Sonadezi ngày 16/4 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với bà Đỗ Thị Thu Hằng. Ông Trương Đình Hiệp được bầu thay thế vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của Sonadezi (SNZ) trong nhiệm kỳ II (2021-2026) bắt đầu từ ngày 16/04/2024.

Bên cạnh vai trò mới tại Sonadezi, ông Trương Đình Hiệp hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức khác, bao gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai và Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG).

Đại gia 'khu công nghiệp' báo lãi khủng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ
Diễn biến giá cổ phiếu SNZ

Cổ phiếu SNZ trên thị trường hiện có thị giá 32.500 đồng/cổ phiếu, tăng 18% so với đầu năm. Với 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa của Sonadezi đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn