Đại gia ngành đường 'khoe' lượng vàng SJC và tiền USD đang nắm giữ khi giá đang tăng vùn vụt, báo lãi quý 1/2024 tăng 68%

Đại gia ngành đường 'khoe' lượng vàng SJC và tiền USD đang nắm giữ khi giá đang tăng vùn vụt, báo lãi quý 1/2024 tăng 68%- Ảnh 1.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) vừa công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu 2.522 tỷ đồng, tăng 18,4% áo với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, doanh nghiệp này lãi gộp 807,8 tỷ đồng, tăng 35,6% so với quý 1/2023. 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty này giảm nhẹ từ 71 tỷ đồng xuống còn hơn 67 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm. Kết quả, Đường Quảng Ngãi thu về 531,8 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng từ 1.050 đồng lên 1.747 đồng. 

Đại gia ngành đường 'khoe' lượng vàng SJC và tiền USD đang nắm giữ khi giá đang tăng vùn vụt, báo lãi quý 1/2024 tăng 68%- Ảnh 2.

Năm 2024, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.341 tỷ đồng; lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Như vậy công ty đã hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và gần 40% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của đường Quảng Ngãi đạt 13.577 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, chiếm hơn một nửa tài sản của công ty này là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, ở mức 7.285 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thống kê đang sở hữu 957.000 USD trong tài khoản, 4 miếng vàng SJC và 1 nhẫn vàng SJC. 

Đại gia ngành đường 'khoe' lượng vàng SJC và tiền USD đang nắm giữ khi giá đang tăng vùn vụt, báo lãi quý 1/2024 tăng 68%- Ảnh 3.

Giá trị hàng tồn kho tăng 94% lên mức 1.861 tỷ đồng. Lượng tài sản cố định đạt mức 3.442 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Đường Quảng Ngãi đạt 8.789 tỷ đồng, trong đó có 4.920 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nợ vay tài chính ở mức 3.642 tỷ đồng và không có nợ vay dài hạn. 

Xem thêm tại cafef.vn