Dat Xanh Services đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng trong năm 2024

Chủ tịch HĐQT DXS Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại ĐHĐCĐ năm 2024

Phía DXS cho biết, thời điểm hiện tại, Dat Xanh Services là công ty dịch vụ bất động sản hàng đầu Việt Nam ở mảng dịch vụ môi giới bất động sản, khi chiếm khoảng 33% thị phần cả nước.

Ban lãnh đạo Dat Xanh Services nhận định, thị trường bất động sản 2024 tồn tại nhiều biến số cả tích cực lẫn thách thức.

Tại ĐHĐCĐ, DXS cũng đã thông qua kế hoạch mục tiêu năm 2024, với doanh thu hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 168 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ năm 2024 đã biểu quyết thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã ck: DXG) tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ nhà đầu tư. Đây là nội dung đã được ĐHCĐ bất thường của DXS thông qua từ năm 2023 nhưng chưa thực hiện và được đệ trình lại tại cuộc họp lần này.

Trước khi nhận chuyển nhượng thêm cổ phần từ nhà đầu tư, DXG đang sở hữu gần 60% vốn điều lệ tại DXS. Nếu việc thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần DXS thành công, dự kiến DXG sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 70%.