Đẩy mạnh chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp địa ốc miền Bắc báo lãi quý I/2024 tăng gấp 69 lần

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - Taseco Land (UPCoM: TAL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 309 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp cũng tăng 54%, đạt 58 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 18,7%.

Xét về cơ cấu doanh thu, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh 70% đạt 134 tỷ đồng; mảng xây lắp đạt 92 tỷ đồng, giảm 11%.

Kết quả, TAL báo lãi trước thuế 17 tỷ đồng, tăng 5 lần; lãi sau thuế 10 tỷ đồng, tăng 69 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, TAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.040 tỷ đồng, lãi trước thuế 614 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 475 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10 – 15%. Trong năm nay, TAL sẽ tiếp tục tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: dự án số 4 khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa, dự án N01-T6 Đoàn Ngoại Giao, dự án Alacarte Hạ Long, Quảng Ninh.

Đẩy mạnh chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp địa ốc miền Bắc báo lãi quý I/2024 tăng gấp 69 lần
Dự án án Alacarte Hạ Long

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TAL đạt 9.533 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn (40,9%), đạt 3.903 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng, tập trung tại các dự án: dự án số 4 khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa (1.861 tỷ đồng), dự án B3-CC2-A Starlake (730 tỷ đồng), dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (632 tỷ đồng), dự án Nam Thái, Thái Nguyên (365 tỷ đồng), dự án N01-T6 Ngoại Giao Đoàn (230 tỷ đồng)…

Với kết quả 3 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện được 10,1% mục tiêu doanh thu và 2,1% mục tiêu lợi nhuận.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn