10:20, 22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE