DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm