DBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

DBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm