ĐHĐCĐ Bibica: Kế hoạch doanh thu kỷ lục, ước lợi nhuận quý I gấp 6 lần cùng kỳ

Chiều ngày 12/4, Công ty cổ phần Bibica (Mã: BBC) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến để thông qua chiến lược kinh doanh, giải thể nhà máy, chia cổ tức và giải đáp thắc mắc của cổ đông. 

Trong năm 2024, công ty bánh kẹo đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.750 tỷ đồng, tăng 18% so với kết năm ngoái và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động nếu đạt được. Chỉ tiêu lãi trước thuế 110,4 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2023.

Ban lãnh đạo cho biết tiếp tục giữ với mục tiêu tăng trưởng dài hạn bình quân trên 15%/năm, tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phảm mới, marketing, bán hàng vào 6 nhãn hàng chủ lực (Hura, Goody, Gooka, Zoo, Migita, Sumika) và dòng sản phẩm dinh dưỡng.

Tại đại hội, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Hoàng tiết lộ doanh thu thuần đạt gần 360 tỷ đồng trong quý đầu năm và lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ đồng. Các con số này lần lượt tăng 152% về doanh thu và gấp 5,8 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ. 

Kết quả tích cực nhờ tình hình thời vụ khá tốt cho ngành bánh kẹo, trong đó vụ Tết rơi vào tháng 1 chiếm phần đáng kể. Ngoài ra, kinh tế vĩ mô phục hồi và tình hình tiêu thụ ngành hàng tiêu dùng nhanh khởi sắc hơn đã góp phần tăng trưởng vượt bậc.

Như vậy, với kết kết quả ước tính sơ bộ trên, chủ thương hiệu bánh Hura đã hoàn thành gần 16% mục tiêu lãi trước thuế đề ra. Công ty thường có kết quả tốt hơn vào quý cuối năm trong giai đoạn chuẩn bị mùa mua sắm Tết. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Trong năm 2023, Bibica ghi nhận doanh thu giảm 8% về dưới mốc 1.500 tỷ đồng. Lãi trước và sau thuế lần lượt là 106 tỷ đồng và 96 tỷ đồng, giảm mạnh 55% và 50% so với cùng kỳ. Công ty theo đó thực hiện 82% mục tiêu doanh thu và vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận của công ty suy giảm chủ yếu do mức nền cao của năm 2022. Đây là thời điểm mà công ty có một khoản lãi đột biến 193 tỷ đồng nhờ thực hiện thanh lý tài sản cố định tại nhà máy Bibica Miền Đông cho công ty TNHH Lotte Việt Nam.

Với kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1.500 đồng cho mỗi cổ phiếu) tương ứng tổng mức chi hơn 28 tỷ đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 10-20% vốn điều lệ, tỷ lệ cụ thể sẽ do HĐQT quyết định dựa theo tình hình kinh doanh.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông, sau đó HĐQT được ủy quyền thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng để thực hiện giải thể pháp nhân này.

Bibica Miền Đông là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh đường, bánh kẹo, chiết xuất bã, rượu, bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm sữa. Bibica vẫn đang ghi nhận sở hữu 100% vốn đơn vị này trên báo cáo kiểm toán 2023. 

Trên thực tế, Bibica đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ giá trị sử dụng đất và nhà máy cho Công ty TNHH Lotte Việt Nam. Công ty này hiện nay không còn hoạt động, không còn khoản nợ nào và hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh với người lao động. Phần tài sản nhỏ còn lại sẽ chuyển về Bibica. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn