ĐHĐCĐ HAGL: Chờ bật mí kết quả kinh doanh quý II, lưu tâm đến vấn đề lỗ lũy kế

Sáng ngày 10/5, diễn ra ĐHĐCĐ CTCP Hoàng Anh Gia Lai, HAGL lên kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 7.750 tỷ đồng - tăng 20% so với năm 2023 - mức cao nhất lịch sử nếu đạt được.

ĐHĐCĐ HAGL: Chờ bật mí kết quả kinh doanh quý II, lưu tâm đến vấn đề lỗ lũy kế
ĐHĐCĐ thường niên 2024 HALG

Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trong năm 2024 giảm 26% so với mức thực hiện năm 2023, tương ứng đạt 1.320 tỷ đồng lãi sau thuế.

Mặc dù có lãi trong quý đầu năm 2024 nhưng tại thời điểm cuối quý I/2024, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn lỗ lũy kế 1.452 tỷ đồng, bằng 15,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 9.274,7 tỷ đồng).

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức từng 'hứa', HAGL dự kiến trong quý II/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế và năm 2026 sẽ trả hết nợ. Với lợi nhuận mục tiêu 1.320 tỷ đồng, HAG chỉ có thể xóa gần 80% lỗ lũy khi hoàn tất kế hoạch lợi nhuận này. Như vậy kế hoạch xóa lỗ lũy kế của bầu Đức có thể phải lùi sang năm 2025.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh và đầu tư, HAG cũng bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên ban kiểm soát. Cả hai ứng viên đều do Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đề cử và không nắm bất kỳ cổ phiếu HAG nào.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn