ĐHĐCĐ VPBank: Trình kế hoạch tăng gấp đôi lợi nhuận, chia cổ tức tiền mặt, nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém

Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp đôi lên hơn 23.100 tỷ đồng

Tại Đại hội, VPBank trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 tăng 114% so với năm 2023, tương đương 23.165 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp 20.709 tỷ đồng, công ty chứng khoán VPBankS góp 1.902 tỷ đồng và công ty bảo hiểm OPES đóng góp 873 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận.

Công ty tài chính tiêu dùng FE CREDIT cũng sẽ được kỳ vọng có sự trở lại mạnh mẽ sau hai năm liền thua lỗ, với mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến là 1.200 tỷ đồng trong năm 2024. 

VPBank dự kiến tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt ở mức 25% và 22% so với năm trước. Tổng tài sản hợp nhất dự kiến tăng 19%, đạt hơn 974 nghìn tỷ đồng. 

Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

VPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023. Theo đó, trong quý II hoặc quý III năm nay, ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho các cổ đông. Mỗi một cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức. Tổng số lợi nhuận dự kiến được sử dụng để chia cổ tức là hơn 7.900 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, sau khi ngân hàng đã hoàn tất các kế hoạch tăng vốn, củng cố nền tảng tài chính đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Tại đại hội đồng cổ đông năm ngoái, Chủ tịch HĐQT VPBank, ông Ngô Chí Dũng, cam kết ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp.

Phát hành 400 triệu USD trái phiếu quốc tế 

Ngân hàng cũng có phương án phát hành trái phiếu quốc tế để phục vụ cho việc huy động vốn bổ sung trên thị trường quốc tế. VPBank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền với thời hạn dự kiến 5 năm.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 – quý 1/2025. Mục đích phát hành nhằm cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội, đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của VPBank.

Phương án nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém

VPBank cũng trình cổ đông xem xét phương án chuyển giao bắt buộc đối với một tổ chức tín dụng là một ngân hàng thương mại yếu kém. Tại thời điểm nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc (về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu) không cao hơn 5% so với quy mô tương ứng của Ngân hàng VPBank tại thời điểm 31/12/2023. Đồng thời, vốn điều lệ của tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc không quá 5.000 tỷ đồng. VPBank cho biết, sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc sẽ hoạt động dưới hình thức Ngân hàng TNHH MTV do Ngân hàng VPBank là chủ sở hữu, là pháp nhân độc lập.

Ngân hàng VPBank sẽ mua, bán tài sản/nợ/trái phiếu doanh nghiệp với tổ chức tín dụng được chuyển giao bắt buộc để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giá trị giao dịch trên 20% vốn điều lệ của Ngân hàng VPBank.

Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT 

Tại Đại hội năm nay, VPBank cũng bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân sự được đề cử là ông Takeshi Kimoto , hiện là thành viên Ban giám sát Ngân hàng PT Bank BTPN Tbk (một công ty con được thành lập tại Indonesia của SMBC sau khi sáp nhập giữa ngân hàng PT Bank Tabugan Pensiunan Nasional Tbk và ngân hàng PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia vào năm 2019).

Nhân sự thứ hai là bà Phạm Thị Nhung, hiện là Phó TGĐ thường trực kiêm Giám đốc Khối quản lý đối tác và quan hệ đối ngoại VPBank. 

Ngoài ra, ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua các nội dung quan trọng khác như phương án, giao dịch VPBank thực hiện góp vốn/mua cổ phần, thành lập hoặc mua lại công ty con, liên kết hoặc các hình thức khác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. Lĩnh vực tham gia bao gồm nhưng không giới hạn: lĩnh vực quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua bán cổ phiếu; cho thuê tài chính; kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng… Giá trị giao dịch, giá trị góp vốn, hợp tác từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VPBank.

(tiếp tục cập nhật)

Xem thêm tại cafef.vn