Điểm danh các ngân hàng sắp chia cổ tức tiền mặt

Techcombank vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với giá trị 1.500 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: Bnews).

Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với giá trị 1.500 đồng/cổ phiếu. Cổ tức dự kiến sẽ được trả cho cổ đông trong quý II hoặc III/2024 với thời gian cụ thể được giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Như vậy sau 10 năm giữ toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, Techcombank đã lần đầu tiên chia cổ tức tiền mặt. Điều này sẽ đảm bảo dòng tiền thường xuyên cho cổ đông, khi vừa có thu nhập trực tiếp đến từ kết quả kinh doanh hàng năm, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá.

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra vào 26/4 sắp tới, Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) dự kiến trình kế hoạch chia cổ tức năm 2023 (thực hiện trong năm 2024). Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. 

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dự kiến trình kế hoạch sử dụng 7.934 tỷ đồng lợi nhuận năm 2023 để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện trả cổ tức là quý II và III/2024. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng.

Một phòng giao dịch của VIB. Ảnh: VIB

Trước đó, việc chia cổ tức bao gồm cổ tức bằng tiền mặt cũng được trình tới cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Cụ thể, MB đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức cho năm 2023 là 20%, gồm 5% tiền mặt. ACB cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt, ước khoảng 3.884 tỷ đồng. 

Tương tự, VIB thông qua kế hoạch chia cổ tức 29,5%, gồm 12,5% cổ tức tiền mặt và 17% cổ phiếu thưởng. Riêng về cổ tức tiền mặt, trong tháng 2/2024, VIB đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6% và sẽ trả tiếp tỷ lệ 6,5% vào ngày 17/5 tới. Tổng cộng số tiền sử dụng để chi trả cổ tức tiền mặt là 3.171 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) cho biết ngân hàng dự kiến chưa chia cổ tức tiền mặt trong ba năm tới để nâng cao năng lực tài chính, sau đó tùy tình hình thực tế sẽ trình cổ đông.

Trong năm 2023, chỉ có 6 ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt gồm: TPBank, VIB, MB, ACB, VPBank và HDBank với tổng số tiền là hơn 23.000 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnambiz.vn