Điểm mặt 5 doanh nghiệp sắp chi hàng nghìn tỷ đồng trả cổ tức

Chứng khoán SSI (SSI): Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, tương đương với số tiền dự chi 1.511 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản SSI ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng 32,6% so với năm 2022. Doanh thu thuần đạt 7.281 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 35% so với 2022, vượt 105% kế hoạch doanh thu và 112% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ đề ra.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Tổng lợi nhuận trước thuế đạt được trong năm 2023 là 20.068 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tăng 17% so với kết quả năm 2022.

Với kết quả đạt được, ACB trình lên kế hoạch chia cổ tức 25% năm 2023 với tổng giá trị là 9.710 tỷ đồng, trong đó chia bằng cổ phiếu 15% và tiền mặt 10% (tương ứng 3.884 tỷ).

Ngân hàng MB (MBB): MB Bank chốt phương án dùng 2.653,16 tỷ để chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến tương đương 5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức).

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (MCH) lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE và chia cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ khủng.

Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 10.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7,2%), trong đó 4.500 đồng/cp đã được trả vào năm 2023 và 5.500 đồng/cp còn lại dự kiến được trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày đề xuất này được phê duyệt. Như vậy, với 717,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MCH cần chi thêm 3.946 tỷ đồng trả cổ tức.

VPBank (VPB) dự kiến trong quý II hoặc quý III năm nay, ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho các cổ đông. Mỗi một cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức. Tổng số lợi nhuận dự kiến được sử dụng để chia cổ tức là hơn 7.900 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn