Doanh nghiệp bia đầu tiên báo lãi giảm trong quý 3

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HABECO HD, HNX: HAD) chứng kiến lãi sau thuế quý 3/2023 giảm 31% so với cùng kỳ, xuống còn gần 4 tỷ đồng. Dù giảm lãi nhưng đây là kết quả khả quan nhất trong 3 quý vừa qua của Công ty.

Doanh nghiệp bia đầu tiên báo lãi giảm trong quý 3

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HABECO HD, HNX: HAD) chứng kiến lãi sau thuế quý 3/2023 giảm 31% so với cùng kỳ, xuống còn gần 4 tỷ đồng. Dù giảm lãi nhưng đây là kết quả khả quan nhất trong 3 quý vừa qua của Công ty.

Trong quý 3/2023, HAD ghi nhận doanh thu thuần gần 63 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn với 19%, chiếm hơn 43 tỷ đồng. Hệ quả, lãi gộp đi lùi 20% về còn 13 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cũng giảm về 21%, từ mức 29% cùng kỳ.

Điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của HAD là doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên hơn 1 tỷ đồng, cộng thêm đó các khoản chi phí nhìn chung đều giảm. Cụ thể, Công ty không phát sinh chi phí tài chính, chi phí bán hàng tiết giảm 5% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11%.

Kết quả, Bia Hà Nội - Hải Dương lãi sau thuế gần 4 tỷ đồng trong quý 3, giảm 31% so với cùng kỳ. Công ty cho biết giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nhưng giá bán sản phẩm so với cùng kỳ không tăng dẫn đến lợi nhuận giảm. Dù giảm lãi nhưng đây là kết quả khả quan nhất trong 3 quý vừa qua.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của HAD
(Đvt: Tỷ đồng)

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAD ghi nhận doanh thu thuần gần 140 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và đạt 74% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lãi sau thuế giảm tới 30% còn 7 tỷ đồng, song vượt 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HAD tại ngày 30/09/2023 ghi nhận hơn 123 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Công ty đang sở hữu hơn 1.3 tỷ đồng tiền mặt, gấp 7 lần đầu năm; tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 70 tỷ đồng, tăng 11%; hàng tồn kho 25 tỷ đồng, tăng 32%.

Ở phía đối ứng, nợ phải trả là nợ ngắn hạn với hơn 48 tỷ đồng, gấp 2.7 lần đầu năm, trong đó thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chiếm 23 tỷ đồng. Công ty không vay nợ tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HAD đã tăng hơn 20% so với đầu năm lên mức 17,800 đồng/cp (phiên sáng 12/10).

Diễn biến giá cổ phiếu HAD từ đầu năm 2023 đến nay

Thế Mạnh

FILI