Doanh nghiệp cấp đá cho dự án sân bay Long Thành 'cài số lùi' lợi nhuận do vướng pháp lý

CTCP Hóa An (HoSE: DHA) được biết là doanh nghiệp khai thác đá, sở hữu 3 mỏ đá trữ lượng lớn ở khu vực ĐBSCL là mỏ đá Núi Gió (tỉnh Bình Phước ), mỏ đá Tân Cang 3 (tỉnh Đồng Nai) và mỏ đá Thạnh Phú 2 (tỉnh Đồng Nai).

Theo tài liệu, công ty đặt mục tiêu sản lượng khai thác năm 2024 ở mỏ đá Núi Gió là 320.000m3 (tăng 118,5% so với năm 2023). Trong khi đó, DHA “cài lùi” mục tiêu khai thác sản lượng ở 2 mỏ đá được hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành là Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2 (giảm lần lượt 15,2% và 65,7% sản lượng so với năm trước).

Doanh nghiệp cấp đá cho dự án sân bay Long Thành 'cài số lùi' lợi nhuận do vướng pháp lý
Hóa An (DHA) đặt lùi lợi nhuận kinh doanh năm 2024 khi 2 mỏ đá cấp cho sân bay Long Thành vướng pháp lý

Lý giải cho kế hoạch kinh doanh “thụt lùi” của năm 2024, Ban lãnh đạo của Hóa An cho biết công ty đang phát sinh một số khó khăn về thủ tục pháp lý của các mỏ Thạnh Phú 2 và Tân Cang 3.

Trong những tháng đầu năm 2024, tình hình hiện trường khai thác của hai mỏ này rất khó khăn, đã khai thác đến vùng biên của mỏ, một số vị trí do vướng các thửa đất mua chồng lấn giữa các mỏ lân cận nên thời gian để hoàn thiện thủ tục thuê đất còn kéo dài, chưa khai thác được khu vực này.

Do đó, công ty chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 38,3 tỷ đồng (giảm 55,97% so với kết quả thực hiện năm 2023).

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, DHA đã tạm ứng đợt 1 trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% vào ngày 25/09/2023. Công ty dự kiến sẽ trình ĐHCĐ xem xét về quyết định trả cổ tức đợt 2 với tỷ lệ tối đa 20%.

Được biết, Hóa An đã duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong suốt 10 năm niêm yết trên sàn chứng khoán với tỷ lệ cao nhất lên đến 30%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn