Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ

Báo cáo tài chính quý I của Công ty CP VNG (mã chứng khoán: VNZ) ghi nhận doanh thu 2.258 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 3 lần so với cùng kỳ và chi phí dự phòng tổn thất tài sản nhảy vọt khiến VNG báo lỗ hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 90 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ ảnh 1

Công ty CP VNG báo lỗ hơn 31 tỷ đồng trong quý I.

Tổng tài sản của VNG tại 31/3 đạt hơn 10.898 tỷ đồng. Tiền mặt tính đến cuối quý I đạt hơn 4.441 tỷ đồng. VNG đang nợ hơn 7.528 tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) lỗ ròng hơn 47 tỷ đồng trong quý I, nâng lỗ lũy kế gần 8.150 tỷ đồng. Xét về doanh thu thuần, trong 3 tháng đầu năm, HNG chỉ đạt 93,5 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, HNG có quy mô tài sản 14.247 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền chỉ còn hơn 6 tỷ đồng, giảm 92% so với đầu năm nhưng nợ phải trả gần 11.760 tỷ đồng.

Trong quý I, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) ghi nhận hơn 10 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm đến 79% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hợp đồng xây dựng và cung cấp dịch vụ chỉ hơn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 42 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, TDH lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng trong quý đầu năm.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của TDH gần 1.400 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn với gần 593 tỷ đồng, tăng 6%. Lượng tiền nắm giữ cũng tăng 8%, lên hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng 3%, lên gần 989 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ ảnh 2

Công ty CP Thép Pomina lỗ ròng 225 tỷ đồng.

Quý I năm nay là quý thứ 8 liên tiếp Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) thua lỗ liên tiếp với khoản lỗ ròng 225 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu lao dốc 71% xuống còn 470 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) ghi nhận doanh thu hơn 152 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do KBC không ghi nhận khoản doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Điều này khiến Kinh Bắc lỗ ròng gần 86 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 941 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản KBC hơn 39.337 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Các khoản tiền gửi tại ngân hàng tăng vọt lên gần 6.229 tỷ đồng, gấp 7,4 lần so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, nợ phải trả của KBC tăng 45%, lên hơn 19.193 tỷ đồng.

Xem thêm tại tienphong.vn