Doanh nghiệp nắm gần 1,7 tỷ USD "tiền tươi", ngồi im vẫn bỏ túi 5 tỷ đồng lãi mỗi ngày nhưng lợi nhuận quý 1 giảm mạnh hơn 25%

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, mã chứng khoán: GAS) công bố đạt 23.315 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 1/2024, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 20% lên 19.624 đồng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 24% còn 3.691 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của PV Gas quý vừa qua đạt 463 tỷ đồng, giảm 14% với đa phần là lãi tiền gửi ngân hàng. Tại ngày 31/3/2024 GAS có 42.613 tiền, tương đương tiên và tiền gửi ngắn hạn ngân hàng (gần 1,7 tỷ USD), tăng gần 1.900 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 46% tổng tài sản của doanh nghiệp này. Con số này giúp GAS thuộc top doanh nghiệp có nhiều tiền mặt nhất sàn chứng khoán. Với số lượng "tiền tươi" lớn, PV Gas mang về 436 tỷ đồng lãi từ tiền gửi trong quý 1. Như vậy, mỗi ngày công ty bỏ túi gần 5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Screen Shot 2024-04-28 at 13.03.30.png

Mặt khác, chi phí tài chính cao gấp 2,4 lần, đạt 181 tỷ. Nguyên nhân chính do khoản lỗ tỷ giá 72 tỷ, cao gấp 6 lần con số cùng kỳ năm trước. Các chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả, PV Gas ghi nhận LNST giảm 26% xuống 2.544 tỷ, trong đó lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.512 tỷ đồng, giảm 25% so với quý 1/2023.

Screen Shot 2024-04-28 at 12.45.27.png

Theo BCTN 2023 của GAS, bước sang năm 2024, với giả định giá dầu là 70 USD/thùng; tỷ giá 23.500 VNĐ/USD, công ty lên mục tiêu doanh thu và LNST hợp nhất lần lượt đạt 70.176 tỷ và 5.798 tỷ. Riêng với công ty mẹ, GAS lên kế hoạch 68.723 tỷ doanh thu và 5.668 tỷ LNST. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, GAS đã hoàn thành 44% mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ cả năm.

photo-1714284855581

Tổng tài sản của GAS vào cuối quý 1/2024 đạt 91.776 tỷ, tăng hơn 4.000 tỷ so với đầu năm. Bên cạnh khoản tiền tươi, tài sản cố định cũng chiếm cơ cấu lớn trong tài sản của GAS với 19.160 tỷ đồng, giảm 372 tỷ so với đầu năm. Nợ vay của GAS hơn 5.700 tỷ, phần lớn là nợ dài hạn.

Xem thêm tại cafef.vn