Doanh nghiệp nào đã vượt kế hoạch lợi nhuận 2020?

2020 - một năm bị dịch Covid-19 vùi dập, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm kế hoạch. Thế nhưng, một số doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch tăng trưởng và ăn nên làm ra.

Doanh nghiệp nào đã vượt kế hoạch lợi nhuận 2020?

2020 - một năm bị dịch Covid-19 vùi dập, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm kế hoạch. Thế nhưng, một số doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch tăng trưởng và ăn nên làm ra.

Dữ liệu của VietstockFinance cho thấy khoảng 180 doanh nghiệp niêm yết (trên sàn HOSEHNX) vượt kế hoạch lợi nhuận 2020 chỉ sau 9 tháng kinh doanh đầu năm. Trong số này, có 20 doanh nghiệp đặt kế hoạch 2020 cao hơn thực hiện 2019.

Doanh nghiệp đặt kế hoạch 2020 cao hơn thực hiện 2019 và vượt kế hoạch sau 9 tháng 

Kế hoạch cao hơn thực hiện 2019 và vượt kế hoạch sau 9 tháng

Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (HOSE: PXS) Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST) bị lỗ trong năm 2019 và đã chuyển lỗ thành lãi trong 9 tháng đầu năm 2020, đồng thời vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) cả năm 2020 lần lượt 298% và 254%. Trong khi PXS vượt 21% kế hoạch doanh thu 2020, DST chỉ mới thực hiện được 3%. Trong 9 tháng đầu năm, DST có lợi nhuận nhờ doanh thu tài chính gấp rưỡi cùng kỳ, theo BCTC quý 3 của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, những doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận trên 100% có Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) - vượt 234%, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) - vượt 137% - và Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (HOSE: HMC) - vượt 103%. Các doanh nghiệp này đều có LNST 9 tháng đầu năm cao hơn thực hiện cả năm 2019 và đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch doanh thu 2020.

Một số doanh nghiệp khác vượt kế hoạch lợi nhuận 2020 dưới 100% nhưng có LNST 9 tháng tăng bằng lần so với cả năm 2019. Cụ thể, Khách sạn và Dịch vụ OCH (HNX: OCH) có LNST 9 tháng gấp 7 lần năm 2019, Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB)Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) có LNST 9 tháng gấp 2.2 lần 2019, Tổng CTCP Y tế DANAMECO (HNX: DNM) có LNST 9 tháng gấp 3.6 lần năm 2019.

Giá cổ phiếu tăng

Kinh doanh có lãi và tăng trưởng nên giá cổ phiếu của đa số doanh nghiệp nói trên đều tăng qua 1 quý.

Trong quý tính đến hết ngày 25/11, giá cổ phiếu Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) tăng hơn 105%, PXS tăng gần 53%.

Một số mã cổ phiếu bị giảm giá trong 1 quý vừa qua do giá cổ phiếu đã tăng quá cao trong năm, điển hình DNM tăng gần 408% qua 1 năm.

Gia Nghi

FILI