Doanh nghiệp trả cổ tức tới 350% bằng tiền mặt lỗ - lãi ra sao?

Cụ thể, trong quý đầu năm nay, Logistics Portserco ghi nhận doanh thu thuần đạt 24,6 tỷ đồng, tương đương mức cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi vay và chi phí bán hàng trong kỳ giảm, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ. Kết quả, Logistics Portserco báo lãi sau thuế vỏn vẹn 119 triệu đồng.

Dù mức lãi đạt được bèo bọt, song vẫn còn khá hơn mức lỗ 120 triệu đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau khi có mức lời tăng đột biến nhờ việc bán tài sản, doanh nghiệp này trở về trạng thái kinh doanh "làng nhàng".

Theo lý giải của PRC, quý I năm nay, công ty bắt đầu có lãi trở lại do giá nhiên liệu biến động không nhiều. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng giảm, dù chi phí quản lý tăng dẫn đến hoạt động kinh doanh vẫn có lãi nhẹ.

Doanh nghiệp trả cổ tức tới 350% bằng tiền mặt lỗ - lãi ra sao? ảnh 1

Doanh nghiệp gây chú ý khi thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt tới 350%.

Bảng cân đối kế toán quý I cho thấy, tài sản của Logistics Portserco ghi nhận mức 105 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm ngoài. Nợ phải trả tăng từ 28 tỷ đồng hồi đầu năm lên 62 tỷ đồng tính đến cuối kỳ.

Năm 2023, PRC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 105 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 350 triệu đồng.

Về doanh thu, kế hoạch đặt ra là tương đương năm 2022 song lợi nhuận tụt dốc. Cụ thể, năm 2022, doanh nghiệp này doanh thu thuần 107 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 50 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 2/2023, PRC là cái tên gây chú ý trên thị trường khi thông báo chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 350%. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là 20/4 tới đây. Mỗi cổ đông đang sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được số tiền là 35.000 đồng.

Trên thị trường, PRC có 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số tiền tương ứng sẽ chi trả là 42 tỷ đồng. Xét về số tiền thực chi thì không lớn so với các doanh nghiệp chi trả cả nghìn tỷ đồng trả cổ tức, song nếu tính về tỷ lệ thì cực kỳ lớn. Trước đó, năm 2022, tỷ lệ trả cổ tức cao nhất thuộc về PTG với 120%.

Theo báo cáo thường niên 2022, ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Lê Minh - Ủy viên HĐQT nắm số cổ phần tương đương tỷ lệ 19,42% và 20,21%.

Các ủy viên HĐQT khác là ông Lê Nam Hùng, ông Mai Văn Quang, bà Nguyễn Thị Tuyết lần lượt nắm giữ 8,21%; 4,26% và 9,22%. Như vậy, tổng số cổ phần các lãnh đạo đang nắm giữ hơn 60%.

Năm 2022, dù việc kinh doanh không thuận lợi, song doanh nghiệp ngành vận tải và logistics này đã thực hiện chuyển nhượng thành công dự án kho bãi ở khu công nghiệp Thọ Quang - Đà Nẵng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn cao đột biến so với nhiều năm, mang lại cổ đông khoản cổ tức tăng mạnh (lợi nhuận sau thuế năm 2021 của PRC là 1,3 tỷ đồng, năm 2020 là 376 triệu đồng, năm 2019 là 1,4 tỷ đồng…).

Xem thêm tại tienphong.vn