Doanh nhân Trần Bá Dương: HAGL Agrico (HNG) có 11.000 tỷ đồng thì lỗ hết 8.000 tỷ, việc huỷ niêm yết là không thể tránh khỏi

Đầu năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản gửi CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico, lưu ý về việc cổ phiếu HNG có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc, với lý do lỗ ròng 3 năm liên tiếp.

Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 4/5, trả lời cổ đông về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết và mong muốn có cơ chế với việc hủy niêm yết, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương cho rằng đầu tiên công ty phải tuân thủ luật và phải quản lý, vận hành doanh nghiệp hết sức trung thực, công khai thông tin và tính minh bạch như nhau.

Hiện về giá trị, công ty có 11.000 tỷ đồng thì lỗ hết 8.000 tỷ đồng, nhưng đầu tư thì Thaco vẫn phải ủng hộ để đầu tư.

“Tôi đánh cược vào nông nghiệp nói chung và HAGL Agrico rất lớn. Cổ đông cứ ngại việc hủy niêm yết, tôi thấy việc minh bạch rất quan trọng và hình thành giá trị thực là quan trọng, cho dù xuống UPCoM thì làm tốt giá cổ phiếu vẫn có thể đi lên”, ông Dương nói với cổ đông.

Theo vị lãnh đạo này, hiện HNG đã ra được mô hình phát triển, công việc tiếp theo là quản trị vận hành như thế nào để có lời. Công ty hy vọng đến 2025 sẽ có doanh thu ổn định và bắt đầu có lãi. HAGL Agrico cố gắng hình thành giá trị thực, công khai thông tin để giá cổ phiếu phản ánh đúng.

Doanh nhân Trần Bá Dương: HAGL Agrico (HNG) có 11.000 tỷ đồng thì lỗ hết 8.000 tỷ, việc huỷ niêm yết là không thể tránh khỏi

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Phi cho biết thêm, theo Luật chứng khoán thì công ty đang lỗ 3 năm liên tiếp, nên sẽ bị hủy niêm yết xuống UPCoM. Để niêm yết trở lại thì trong vòng 2 năm có lợi nhuận liên tiếp mới xin đăng ký lại niêm yết. Công ty không thể xin cơ chế đặc biệt. Trong khi đó, đại diện kiểm toán cũng chia sẻ công ty cần tuân thủ pháp luật quy định.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn