Doanh thu giảm hơn 90% trong quý 1/2024, Đô thị Kinh Bắc (KBC) báo lỗ 85 tỷ đồng, lượng tiền mặt và tiền gửi tăng vọt

Doanh thu giảm hơn 90% trong quý 1/2024, Đô thị Kinh Bắc (KBC) báo lỗ 85 tỷ đồng, lượng tiền mặt và tiền gửi tăng vọt- Ảnh 1.

CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu giảm 93% so với cùng kỳ năm trước còn 2.213 tỷ đồng. Trong đó, công ty không ghi nhận doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này đạt 2.068 tỷ đồng. 

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Kinh Bắc đạt gần 74 tỷ đồng, giảm 95% so với năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 56,3% còn 67,8 tỷ đồng do không ghi nhận lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần. Chi phí phát hành trái phiếu cũng giảm gần 60% còn 54 tỷ đồng do không phải trả chi phí phát hành trái phiếu và lãi vay giảm. Chi phí bán hàng giảm mạnh trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. 

Kết quả, Kinh Bắc lỗ ròng gần 86 tỷ đồng trong quý 1/2024, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 940 tỷ đồng. Như vậy sau 5 quý công ty lại báo lỗ. 

Doanh thu giảm hơn 90% trong quý 1/2024, Đô thị Kinh Bắc (KBC) báo lỗ 85 tỷ đồng, lượng tiền mặt và tiền gửi tăng vọt- Ảnh 2.

Năm 2024, Đô thị Kinh Bắc đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ; tăng lần lượt 53% và 80% so với năm 2023. Như vậy công ty còn cách rất xa mục tiêu đã đề ra. 

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Đô thị Kinh Bắc đạt 39.337 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, đạt 12.684 tỷ đồng, tăng 500 tỷ. Lượng tiền mặt và tiền gửi tăng vọt từ 841 tỷ đồng lên mức 6.238 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 9.573 tỷ đồng. 

Tổng nợ vay tài chính của Đô thị Kinh Bắc thời điểm cuối quý 1/2024 ở mức hơn 4.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 20.144 tỷ đồng, trong đó có 7.668 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Xem thêm tại cafef.vn