Doanh thu quý I giảm một nửa, EverLand (EVG) vẫn báo lãi tăng 47% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn EverLand (MCK: EVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt 143 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là doanh thu bán nguyên vật liệu, hàng hóa.

Trong quý I, EVG có thêm 1,3 tỷ đồng doanh thu tài chính và 2,7 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết.

Xét về cơ cấu chi phí, giá vốn hàng bán giảm 51% so với cùng kỳ xuống còn 134 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận 4 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Kết quả, lãi sau thuế của EverLand đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu quý I giảm một nửa, EverLand (EVG) vẫn báo lãi tăng 47% so với cùng kỳ
Kết quả kinh doanh quý I của EverLand (Nguồn: BCTC)

Hết quý I, tổng tài sản của EVG đạt 3.844 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu 1.856 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng tài sản.

Trong đó, có khoản đặt cọc 637 tỷ đồng với Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh để thực hiện chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh tại ô đất HH5.

Hàng tồn kho của EverLand tăng 15%, đạt 1.049 tỷ đồng và chiếm 27,3% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 10% còn 116 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ghi nhận 1.205 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 301 tỷ đồng, tăng 47%; nợ vay ghi nhận 628 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Năm 2024, EverLand đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.250 tỷ đồng, lãi sau thuế 94,88 tỷ đồng. Như vậy hết quý I, công ty đã hoàn thành 11,4% mục tiêu doanh thu và 6,8% mục tiêu lợi nhuận.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn