Doanh thu quý I tăng mạnh, Vĩnh Hoàn (VHC) vẫn báo lãi ‘lao dốc’

CTCP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 2.855 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ (YoY).

Trong đó, doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa đạt 2.319 tỷ đồng (+24,9% YoY), chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu; doanh thu bán phụ phẩm đạt 460,7 triệu đồng (+32,8% YoY); doanh thu bán nguyên vật liệu và cung cấp dịch vụ lần lượt đạt 39 triệu và 40 triệu đồng, đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 106,8 tỷ đồng (+27% YoY), trong đó chiếm 60% đến từ việc lãi chênh lệnh tỷ giá hối đoái.

Xét về cơ cấu chi phí, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ tăng gần 41%, tương ứng ghi nhận 2.589,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm mạnh từ 90 tỷ đồng xuống còn khoảng 34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên 132 tỷ đồng.

Kết quả, Vĩnh Hoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 169,66 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 17,3% về chỉ còn 9,3%.

Doanh thu quý I tăng mạnh, Vĩnh Hoàn (VHC) vẫn báo lãi ‘đi lùi’
Kết quả kinh doanh quý I của Vĩnh Hoàn (Nguồn: BCTC VHC)

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận quý I/2024 giảm chủ yếu nguyên nhân do giá bán nhóm sản phẩm cá tra giảm.

Đối với việc doanh thu tăng, Chứng khoán Vietcap đánh giá chủ yếu được dẫn dắt bởi doanh số phi lê cá tra đông lạnh và các sản phẩm tương tự (cá tẩm bột, mỡ cá, bột cá và thức ăn chăn nuôi) tăng 24% cùng với việc doanh số collagen và gelatin tăng 34% so với cùng kỳ.

Hết quý I, tổng tài sản của VHC ghi nhận 12.092 tỷ đồng, tăng nhẹ 150 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 100 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu kỳ.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16%, tương ứng đạt 1.818 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm phần lớn khi ghi nhận 1.652 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 121 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vĩnh Hoàn ghi nhận 3.762 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn đạt khoảng 2.746 tỷ đồng, vay dài hạn đạt 67 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến đạt 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ước đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn