Đồng Nai: Các đơn vị chậm xử lý vướng mắc tại dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 & 4 phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh

Liên quan đến việc xử lý vướng mắc tại dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power (POW) làm chủ đầu tư, ngày 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Về thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1308/QÐ-UBND ngày 7/5 cho CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa thuê đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Ông Kèo; giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch nghiên cứu ý kiến của Ban chỉ đạo Nhà nước khẩn trương tập trung xử lý việc xác định giá đất để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tín Nghĩa làm cơ sở ký hợp đồng cho POW thuê lại đất theo quy định trước ngày 25/5 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho POW trước ngày 31/5, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Văn bản nhấn mạnh, các đơn vị chậm thực hiện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với công tác thi công trên công trường, Ban quản lý các KCN Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch tuyệt đối không để cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5.

Đối với các dự án lưới điện đấu nối nhằm giải tỏa công suất nhà máy điện, HĐND tỉnh đang xem xét bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 (lần 2). Sau khi HĐND tỉnh có nghị quyết thông qua, giao UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành tổng hợp hồ sơ, đăng ký bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024, làm cơ sở để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đầu tư dự án theo quy định.

Đồng Nai: Các đơn vị chậm xử lý vướng mặc tại dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã hoàn thành được 85% tiến độ

Trước đó trong cuộc họp ngày 9/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Hồng Diên có ấn định hạn cuối vào 31/5, tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho POW.

Ông Diên cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các bên tiếp tục hỗ trợ EVN triển khai hai tuyến đường dây truyền tải 500 KV, xử lý vấn đề pháp lý liên quan đến giao đất, quy hoạch để sớm đưa dự án vào họat động.

Theo Bộ trưởng, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã giải ngân khoảng 30.000 tỷ đồng. Với lãi suất vay trung bình 8 %/năm, tương ứng lãi phải trả mỗi ngày khoảng 6 - 7 tỷ đồng. Chưa kể, do dự án chậm vận hành, tỉnh Đồng Nai mất khoản thu 6 - 6,5 tỷ đồng một ngày từ phát điện. Bên cạnh đó, còn những thiệt hại chưa tính được, là ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, thiếu nguồn điện cho cả nước.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn