DPG sắp chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 50%

DPG sắp chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 50%

CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%.

Theo đó, Công ty dự kiến chi khoảng 45 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt và sẽ thanh toán vào ngày 29/07.

Về phần cổ phiếu thưởng, DPG sẽ phát hành tối đa 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 40%/vốn điều lệ. Cụ thể, cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu DPG sẽ được nhận thêm 40 cổ phiếu mới. Công ty sẽ chốt danh sách vào ngày 15/07 sắp tới cho đợt trả cổ tức này.

Sau khi phát hành cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ nâng từ 450 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng.

Tình hình trả cổ tức qua các năm của DPG

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021 DPG đặt mục tiêu doanh thu thuần 2,756 tỷ đồng và lãi sau thuế 368 tỷ đồng. Các mục tiêu này đều tăng trưởng lần lượt 30% và 56% so với thực hiện năm 2020.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu của Công ty đạt 459 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế gấp gần 3 lần, đem về 127 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, DPG đã thực hiện 17% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra sau 3 tháng kinh doanh.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút