Dư nợ trái phiếu của F88 ‘sắp bằng’ số lỗ lớn của năm 2023

Theo công bố thông tin do CTCP Kinh doanh F88 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty đã hoàn tất phát hành mã trái phiếu F88CH234003 có giá trị phát hành là 50 tỷ đồng với lãi suất là 11,5%/năm. Ngày phát hành trái phiếu là 19/4 và hoàn tất phát hành ngày 26/4, kỳ hạn 12 tháng đến ngày 19/4/2025.

Sau việc phát hành lô trái phiếu trên, theo HNX, đến nay, doanh nghiệp này hiện đang lưu hành 4 mã trái phiếu với tổng giá trị là 500 tỷ đồng.

Trong đó, 3 mã trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2024, mã trái phiếu đáo hạn gần nhất vào ngày 14/8/2024 là F88CH2324001 có giá trị 200 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu của F88 ‘sắp bằng’ số lỗ lớn của năm 2023
Lợi nhuận sau thuế chuỗi cầm đồ F88 (Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Về tình hình kinh doanh, theo công bố của doanh nghiệp, năm 2023, chuỗi cầm đồ ghi nhận lỗ sau thuế 528,8 tỷ đồng - mức lỗ nặng sau khi doanh nghiệp này đạt lãi kỷ lục trong năm 2022. Như vậy, dư nợ trái phiếu của F88 hiện tại "sắp san bằng" với số lỗ lớn của năm vừa qua.

Năm 2023, doanh thu F88 tăng 12% so với cùng kỳ. Quy mô khách hàng theo đó cũng tăng 43%, nhưng do áp dụng chiến lược tập trung vào các khoản vay chất lượng nên tổng danh mục cho vay năm 2023 giảm 10% so với cuối năm 2022.

Mặc dù lợi nhuận hoạt động trước dự phòng (PPOP) tăng 2,1 lần so với năm 2022, cả năm 2023, F88 ghi nhận lỗ sau thuế 528,8 tỷ đồng. Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra chủ yếu đến từ chính sách trích lập dự phòng của công ty.

Bên cạnh đó, F88 cho biết, doanh nghiệp duy trì mô hình cho vay có tài sản đảm bảo với chính sách write-off nghiêm ngặt đối với 100% các khoản nợ quá hạn vượt quá 90 ngày. Năm 2023, tổng giá trị nợ thu hồi sau write-off thành công gấp 2,4 lần so với năm 2022.

Trong năm 2023, F88 đã tích cực mua lại các lô trái phiếu đã phát hành, qua đó kéo giảm tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 về mức 0,18 lần.

Dữ liệu từ HNX cho thấy trong năm 2023, F88 đã tất toán mua lại số trái phiếu có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu (chưa chi tính lãi) cho các lô trái phiếu từ F88CH2123008 - F88CH2123012 và F88CH2223001 - F88CH2223009.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn