Dùng 23 tài khoản thao túng cổ phiếu Đầu tư Sao Thăng Long (DST), một cá nhân bị xử phạt 575 triệu đồng

Dùng 23 tài khoản thao túng cổ phiếu Đầu tư Sao Thăng Long (DST), một cá nhân bị xử phạt 575 triệu đồng

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã DST – sàn HNX) và kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 24/2/2020 đến ngày 01/10/2020, ông Giang Tuấn Anh đã sử dụng 1 tài khoản chứng khoán của mình và 22 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư khác để giao dịch cổ phiếu DST với mục đích tạo thanh khoản và cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu DST.

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan chức năng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết không phát sinh số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu DST của ông Giang Tuấn Anh.

Dựa trên sai phạm, ngày 15/4/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định phạt ông Giang Tuấn Anh số tiền 575 triệu đồng.

Cổ phiếu DST nổi sóng khi ông Giang Tuấn Anh thao túng cổ phiếu từ ngày 24/2 - 1/10/2020

Cổ phiếu DST nổi sóng khi ông Giang Tuấn Anh thao túng cổ phiếu từ ngày 24/2 - 1/10/2020

Thực tế, theo quát sát trong thời gian thao túng cổ phiếu DST của ông Giang Tuấn Anh, từ ngày 24/2/2020 đến ngày 1/10/2020, cổ phiếu DST liên tục nổi sóng. Trong đó, từ ngày 24/2/2020 đến ngày 17/8/2020, cổ phiếu DST đã tăng hơn 9,1 lần, từ 800 đồng/cổ phiếu lên 8.100 đồng/cổ phiếu và sau đó giảm mạnh, tính tới ngày 1/10/2020 chỉ còn 3.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 54,3% so với đỉnh ngày 17/8/2020 nhưng vẫn cao hơn 362,5% so với đáy bắt đầu tăng từ ngày 24/2/2020.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn