Dược Lâm Đồng (LDP): Cổ phiếu vào diện kiểm soát, giá vẫn tăng gấp 3 lần

Nguyên nhân do Ladophar ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 và năm 2023 là số âm. Cơ sở xem xét là Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của LDP.

Đáng chú ý, trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục thua lỗ, cổ phiếu bị rơi vào diện bị kiểm soát nhưng diễn biến giá cổ phiếu LDP lại đột biến. Nếu tính trong khoảng 1 năm, giá cổ phiếu LDP đã gấp tới hơn 3 lần, còn nếu so với đáy ngắn hạn, được thiết lập vào đầu tháng 10/2022 thì thị giá đã gấp tới hơn 4 lần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4, trong khi thị trường chìm trong sắc đỏ và chỉ số chung đảo chiều điều chỉnh, thì cổ phiếu LDP tăng 9,8% lên mức giá trần 22.400 đồng/CP, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 0,11 triệu đơn vị, tăng mạnh so với mức trung bình 10 phiên gần đây chỉ đạt hơn 50.000 đơn vị, đồng thời dư mua trần 15.500 đơn vị.

Hôm nay, Ladophar cũng đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 3 tỷ đồng. Trước đó, năm 2022 Công ty lỗ 38,87 tỷ đồng và năm 2023 lỗ hơn 20,1 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản LDP đạt 194,8 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2022, tương ứng mức giảm 33,6 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm chủ yếu trong giá trị của các yếu tố như hàng tồn kho, khoản phải thu và tài sản cố định.

Tổng nợ phải trả của Ladophar là 102,4 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022, tương ứng với mức giảm 13,5 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm chủ yếu trong giá trị của các yếu tố như phải trả nhà cung cấp và khoản vay ngắn hạn ngân hàng.

Trong năm 2023, Công ty thực hiện đầu tư vào 2 Công ty con: Công ty TNHH MTV Sản xuất thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar, Công ty TNHH MTV Nuôi trồng và Chế biến thực phẩm thảo dược Ladophar. Ngày 28/08/2023, Ladophar (LDP) đã thực hiện thoái 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Nghiên cứu và Ứng dụng Dược liệu Ladophar; Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn