EIB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Võ Văn Tần

EIB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Võ Văn Tần

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Võ Văn Tần như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm