18:13, 25/04/2022

EMC: Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Bùi Phước Quãng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE