17:34, 27/09/2022

EVE: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Everpia thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE