FPTS sắp trả cổ tức tiền mặt và phát hành gần 86 triệu cổ phiếu thưởng

Chứng khoán FPT (FPTS - Mã: FTS) thông báo 16/5 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cổ tức 2023 chia với tỷ lệ 5% (1 cp nhận 500 đồng), dự kiến thanh toán vào 6/6.

Với cổ phiếu phát hành tăng vốn, tỷ lệ thực hiện là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 40 cổ phần mới), tương ứng dự kiến phát hành 85,8 triệu cp. Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguốn vốn chủ sở hữu phát sinh từ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, phương án này dự kiến thực hiện vào quý II - III/2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Chứng khoán FPT sẽ tăng từ gần 2.146 tỷ đồng lên hơn 3.059 tỷ đồng.

Tại đại hội vừa qua, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận định về mặt tăng vốn, rõ ràng vốn lớn cũng là một lợi thế trong ngành chứng khoán, như khả năng cung cấp margin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, tăng vốn cao lên cũng có những rủi ro nhất định.

“Ban lãnh đạo cũng cân nhắc rất nhiều vấn đề, khía cạnh, yếu tố. Công ty sẽ tăng vốn ở mức vừa phải, sử dụng, tối ưu hóa nguồn vốn. Tăng vốn nhiều từ huy động nhiều vốn cổ đông chưa hẳn là phương án tối ưu, còn phải căn cứ trên quy mô thị trường”, ông Dũng chia sẻ.

Về kết quả kinh doanh quý I, công ty có doanh thu hơn 301 tỷ đồng, tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế đạt 191 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. So với kế hoạch lãi trước thuế 420 tỷ đồng năm 2024, FPTS được thực hiện gần 46%.

Quý II, công ty kỳ vọng đạt 238 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 124 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt giảm 9% và 26% so với cùng kỳ quý II/2023.

Xem thêm tại vietnambiz.vn