14:41, 07/11/2022

FRT: Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào CTCP Dược phẩm FPT Long Châu

Trong bài viết này:

    FRT: Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào CTCP Dược phẩm FPT Long Châu

    Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào CTCP Dược phẩm FPT Long Châu như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm