Giá cổ phiếu HHP tăng khi được chấp thuận chuyển sang sàn HOSE

Giá cổ phiếu HHP tăng khi được chấp thuận chuyển sang sàn HOSE

18 triệu cp HHP của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Giá trị cổ phiếu niêm yết tương đương 180 tỷ đồng.

Ngày 09/09/2019, HOSE thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của HHP và sau hơn 1 năm chờ đợi, cổ phiếu HHP đã được chấp thuận chuyển từ sàn HNX sang HOSE.

Nguồn: HHP

Ngày 05/11/2012, HHP được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng. Tính đến nay, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên mức 180 tỷ đồng thông qua 3 lần tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

HHP chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thành phẩm giấy Kraft (giấy sóng) - nguyên liệu chính cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì carton.

Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của Công ty (55-68% tùy chủng loại sản phẩm) nên giá nguyên vật liệu ảnh hưởng nhiều tới doanh thu và lợi nhuận. 

Trong đó, giấy phế liệu (bao gồm giấy phế liệu thu mua trong nước và OCC nhập khẩu chiếm tỷ trọng khoảng 50-60% giá vốn của sản phẩm tùy theo chủng loại. Giấy phế liệu thường xuyên biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn cung (nguồn thu mua trong nước thường khan hiếm), nguồn giấy phế liệu nhập khẩu tương đối nhiều nhưng giá cả tăng giảm bất thường tùy thuộc vào thị trường, đặc biệt là chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách quản lý nhập khẩu phế liệu của Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của HHP có xu hướng giảm, từ mức 92% năm 2016 xuống còn 90% trong năm 2019 và còn 89% trong 9 tháng đầu năm 2020.

Nguồn: VietstockFinance

Do đó, biên lãi gộp của Công ty cũng tăng từ 8% (năm 2016) lên mức 10% trong năm 2019 và 11% trong 9 tháng đầu năm nay.

Nguồn: VietstockFinance

Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của HHP cải thiện từ 2 tỷ đồng năm 2016 lên 16 tỷ đồng năm 2019.

Năm 2020, HHP đề ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, cùng tăng 26% so với thực hiện năm 2019, dự kiến đạt 464 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, HHP ghi nhận doanh thu thuần gần 282 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 16 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 35% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: VietstockFinance

So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 61% chỉ tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Diễn biến giá cổ phiếu HHP từ đầu năm 2018 đến phiên 25/12/2020
Nguồn: VietstockFinance

Trước thông tin được chấp thuận chuyển sàn niêm yết sang HOSE, giá cổ phiếu HHP bật tăng gần 5%, dừng tại mức 12,800 đồng/cp vào cuối phiên 25/12/2020, tăng hơn 10% so với thời điểm HOSE thông báo nhận hồ sơ niêm yết của HHP (ngày 09/09/2019). Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 165,000 cp/ngày.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút