Giải ngân mạnh cổ phiếu MWG, khối ngoại trở lại mua ròng 528 tỷ đồng trong phiên 3/5

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 50,14 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.866,48 tỷ đồng, tăng 24,32% về khối lượng và 10,79% về giá trị so với phiên trước đó (ngày 2/5).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 44,89 triệu đơn vị, giá trị 1.312,95 tỷ đồng, giảm 42,38% về khối lượng và 48,58% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 5,25 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 553,53 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 35,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 868,8 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với khối lượng 9,77 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 546,91 tỷ đồng. Như vậy, trong 4 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu MWG liên tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, tổng cộng đạt hơn 1.031 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu PDR được mua ròng hơn 3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 82,25 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUESSVFL với khối lượng gần 6,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 127,79 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 2,83 triệu đơn vị, giá trị đạt 96,37 tỷ đồng, tăng hơn 185% về lượng và 169% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 2,02 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 37,15 tỷ đồng, giảm 5,97% về lượng nhưng tăng 23,21% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 811.610 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 29,22 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,16 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 18,68 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 407.800 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 24,1 tỷ đồng.

Tiếp theo là CEO được mua ròng 312.500 đơn vị, giá trị đạt 5,72 tỷ đồng và VGS được mua ròng 158.800 đơn vị, giá trị đạt 4,04 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu chứng khoán, gồm MBS bị bán ròng 5,65 tỷ đồng (210.000 đơn vị) và SHS bị bán ròng 1,66 tỷ đồng (88.700 đơn vị).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 372.800 đơn vị, giá trị đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 87,5% về lượng và 50% về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 2,36 triệu đơn vị, giá trị bán ra tương ứng 65,23 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần về lượng và hơn 133,5% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 1,99 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 54,73 tỷ đồng; tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ bán ròng 153.480 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 20,93 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS với giá trị đạt 4,23 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 90.100 đơn vị. Tiếp theo là VGT được mua ròng 1,66 tỷ đồng (138.400 đơn vị), còn lại các mã đều được mua ròng chưa tới 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, BSR là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,93 triệu đơn vị, giá trị đạt 34,85 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu MCH bị bán ròng 168.100 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 25,19 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 3/5, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 4,07 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt hơn 528 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 2/5 bán ròng 36,89 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 908,41 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn