Giao dịch lớn cổ phiếu SGN, HUB, PPE, AVC, MEF, VE2, BTH, TNH, HDA, DWS, VDP

Đăng ký bán ra: PPE, AVC, MEF, VE2, BTH, TNH

CTCP Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (Mã: PPE): Bà Nguyễn Thị Hải Minh, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 436.300 cổ phiếu (tương đương 21,82% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 10/10.

CTCP Thuỷ điện A Vương (Mã: AVC): Ông Nguyễn Thiện, Trưởng BKS đăng ký bán toàn bộ 18.000 cổ phiếu (tương đương 0,02% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/10 đến ngày 10/11.

CTCP MEINFA (Mã: MEF): Bà Trương Thị Thư, em dâu ông Nguyễn Tất Trường, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 25.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 17/11.

CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (Mã: VE2): Bà Đỗ Thị Trường, vợ ông Lê Minh Đức đăng ký bán toàn bộ 170.000 cổ phiếu (tương đương 11,92% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến ngày 17/11.

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (Mã: BTH): Ông Hoàng Ngọc Kiên, con bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông báo đã bán 200.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Kiên sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu (tương đương 19,39% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 11-12/10.

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH): Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, vợ ông Vũ Hồng Minh, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu (tương đương 2,62% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 18/9 đến ngày 12/10.

Đăng ký mua: HDA, DWS, BTH, VDP

CTCP Hãng sơn Đông Á (Mã: HDA): Ông Bùi Duy Dương, con bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên HĐQT thông báo đã mua 34.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Dương sở hữu 49.120 cổ phiếu (tương đương 0,18% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 18/9.

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Mã: DWS): Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc đăng ký mua 20.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến ngày 17/11.

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (Mã: BTH): Bà Nguyễn Lan Hương thông báo đã mua 108.000 cổ phiếu (tương đương 0,43% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 11/10.

CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (Mã: VDP): Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo đã bán 225.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 16/10.

Cổ đông lớn: SGN, HUB

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (Mã: SGN): America LLC thông báo đã mua 161.700 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 13/10.

CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã: HUB): Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, em trai ông Nguyễn Bá Cường thông báo đã bán 540.000 cổ phiếu (tương đương 2,05% vốn điều lệ). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 12/10.


Xem thêm tại vietnambiz.vn