Gilimex (GIL) lên kế hoạch lãi tăng trưởng trở lại trong năm 2024

Gilimex (GIL) lên kế hoạch lãi tăng trưởng trở lại trong năm 2024

Trong năm 2024, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 100 tỷ đồng, tăng 99,9% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến 10%.

Được biết, trong năm 2023, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 936,4 tỷ đồng, giảm 70,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 62,43% so với kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 28,88 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ và hoàn thành 27,9% so với kế hoạch lãi 103,5 tỷ đồng.

Nói về triển vọng kinh doanh, Gilimex dự báo năm 2024 sẽ có nhiều khách hàng lớn tiềm năng trên thế giới thay thế, bổ sung đơn hàng cho các khách hàng hiện hữu và phát triển đầy công suất cho Công ty. Mặc khác, Công ty đã chủ động có kế hoạch ứng phó với tình hình hiện tại đồng thời xây dựng kế hoạch đáp ứng nhanh nhất trong tình hình mới khi kinh tế thế giới dần hồi phục.

Trong đó, Gilimex tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm ngành hàng chính là hàng gia dụng, tái cơ cấu để tối ưu hoá các chuyền may hiện có tại các nhà máy trong hệ thống; đẩy mạnh phát triển sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng, đa dạng hoá các layout chuyền, nhà máy sản xuất để đáp ứng chuyển đổi nhanh; mở rộng tìm kiếm khách hàng lớn.

Đối với lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Gilimex dự kiến sẽ phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại Huế với tổng diện tích 460 ha, đẩy mạnh kêu gọi nhà đầu tư trong nước và ngoài nước trên tất cả lĩnh vực ngành nghề đã được phê duyệt trong đánh giá tác động môi trường của dự án; phát triển hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long với quy mô 400 ha; phát triển các khu công nghiệp tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam; phát triển dịch vụ để phục vụ cho khu công nghiệp như nhà xưởng cho thuê, kho cho thuê, dịch vụ logistics.

Về kế hoạch đầu tư, Gilimex cho biết dự kiến sẽ dùng 1.500 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và vay thêm 3.200 tỷ đồng từ ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Gilimex trình cổ đông kế hoạch cổ tức với tỷ lệ từ 5% đến 10% và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện.

Điểm đáng lưu ý, Gilimex cũng đồng thời trình cổ đông huỷ phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được thông qua ngày 28/4/2023 với lý do Công ty cân đối lại nguồn tài chính để phù hợp với tình hình thực tế nên giữ lại lợi nhuận để chi trả cho các năm tiếp theo.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023, Gilimex đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng trả tổng cộng 105 tỷ đồng cho cổ đông.

Như vậy, Gilimex đã huỷ kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%, giữ lại toàn bộ 105 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu GIL giảm 300 đồng, về 32.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn