Gilimex (GIL) lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào đầu tháng 6

Gilimex (GIL) lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào đầu tháng 6

Gilimex thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 vào ngày 4/6/2024, địa điểm tại Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 5/5, Gilimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1 bất thành khi ghi nhận 64,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, thấp hơn tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Được biết, theo điều lệ của Gilimex, Đại hội lần 1 phải có tối thiểu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Đại hội lần 2 tổ chức trong vòng 30 ngày sau lần 1 và phải có tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; và Đại hội lần 3 không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông tham dự.

Năm nay thay vì tổ chức ở TP.HCM như mọi năm, Gilimex bất ngờ quyết định tổ chức Đại hội tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, năm 2023, Gilimex tổ chức Đại hội tại khách sạn Sheraton Saigon (Quận 1, TP.HCM) ghi nhận 171 cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự, chiếm 65,14% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự, lớn hơn tỷ lệ tối thiểu là 65% nên Đại hội đủ điều kiện tổ chức.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 41,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 7,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 38,62 tỷ đồng, tức tăng thêm 45,84 tỷ đồng.

Trong kỳ, không còn kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp chuyển từ âm 4,26 tỷ đồng, lên dương 47,24 tỷ đồng, tức tăng thêm 51,5 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 69,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,01 tỷ đồng, về 8,38 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 56,5%, tương ứng giảm 9,26 tỷ đồng, về 7,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,2%, tương ứng tăng thêm 1,38 tỷ đồng, lên 44,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lãi trở lại trong quý đầu năm 2024 chủ yếu nhờ doanh thu tăng trưởng, đồng thời Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn.

Trong năm 2024, Công ty dự kiến doanh thu 1.500 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 100 tỷ đồng, tăng 99,9% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến 10%.

Với việc ghi nhận lãi trước thuế 8,86 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, Gilimex đã hoàn thành 8,86% so với kế hoạch lãi năm 2024 là 100 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu GIL giảm 250 đồng, về 32.950 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn