GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức và chuyển nhượng vốn tại 8 công ty (SIP, VRG, VIR, EIC,...)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ năm 2024 với 3.988 tỷ đồng doanh thu và 1.454 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất, GVR đặt mục tiêu 24.999 tỷ đồng doanh thu và 3.437 tỷ đồng lợi nhuận. Cả 2 chỉ tiêu trên đều ngang kết quả thực hiện được năm 2023.

Đối với lợi nhuận năm 2024 dự kiến là 1.454 tỷ đồng, GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức (tương đương 3% vốn điều lệ) và 254 tỷ đồng trích lập các quỹ theo quy định.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, doanh nghiệp sẽ dùng 1.001 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản, gấp 77 lần mức đầu tư năm 2023.

GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức và chuyển nhượng vốn tại 8 công ty (SIP, VRG, VIR, EIC,...)
Ảnh minh họa

Định hướng đến hết năm 2025

Năm 2025, GVR lên mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn là 28.575 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 5%; tổng doanh thu hợp nhất giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 135.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức 5.051 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 25.075 tỷ đồng.

Số lao động bình quân hàng năm toàn tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 là 82.848 người/năm, đến năm 2025 đạt 87.070 người và thu nhập bình quân khoảng 101 triệu đồng/người/năm.

Doanh nghiệp sẽ trồng, chăm sóc, khai thác và kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su với diện tích khoảng 360.000 - 370.000 ha (trong nước khoảng 245.000 - 255.000 ha, nước ngoài khoảng 115.000ha), sản lượng mủ cao su khai thác khoảng 400.000 tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 500.000 tấn (bao gồm cao su gia công, thu mua), sản lượng gỗ cao su nguyên liệu khoảng 1,5 triệu m3 gỗ.

Đồng thời, GVR tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi; đẩy mạnh đầu tư mở rộng, đầu tư mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch của địa phương và theo quy định pháp luật gắn với củng cố, phát triển doanh nghiệp.

Kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư

GVR sẽ chuyển nhượng vốn đối với đơn vị do tập đoàn nắm cổ phần chi phối là CTCP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su và 7 đơn vị Tập đoàn không nắm cổ phần chi phối gồm: CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG); CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR); CTCP EVN Quốc tế (UPCoM: EIC); CTCP Điện Việt Lào; CTCP Tổng công ty Xây dựng và Thủy lợi 4; CTCP BOT Quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư; CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HoSE: SIP).

Tập đoàn sẽ xem xét đầu tư thêm vốn để nắm giữ quyền chi phối tại CTCP Cao su Bến Thành và thực hiện giải thể Xí nghiệp Liên doanh Visorutex khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

>> GVR trúng dự án hạ tầng KCN 2.350 tỷ đồng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn