HAGL Agrico chia tay hơn 3.600 cổ đông sau 1 năm, sắp "rót" hơn 18.000 tỷ đồng vào dự án trồng chuối, sầu riêng, nuôi bò tại Lào, dự lãi gần 2.500 tỷ mỗi năm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) vừa công bố biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó thông qua dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attpeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.

Đây là dự án có tổng diện tích đất là 27.384 ha với tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng (tương đương 750 triệu USD). Vốn tự có của HAGL Agrico là 9.650 tỷ đồng thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào, còn lại vốn đi vay là 8.440 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thiện đầu tư dự án từ 2024 đến 2028; thời gian hoạt động 50 năm. Theo ước tính của HAGL Agrico, sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư, dự án cho ra sản lượng trái cây tươi xuất khẩu đạt 624 nghìn tấn/năm, gồm chuối 500 nghìn tấn/năm, dứa 80 nghìn tấn/năm, xoài 18,5 nghìn tấn/năm, bưởi 16 nghìn tấn/năm, sầu riêng 9,5 nghìn tấn/năm.

Sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu đạt 25 nghìn tấn/năm. Sản lượng bò giống cung cấp cho địa phương đạt 12 nghìn con/năm. Sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu 17 nghìn tấn/năm.

Doanh thu dự kiến đạt 13.500 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 2.450 tỷ đòng/năm. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến đạt 18%/năm.

Về tình hình tài chính hiện tại của HNG, cuối năm 2023, tổng nợ vay của công ty đạt 8.234 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nguồn vốn, trong nợ vay từ Thaco là 5.455 tỷ đồng; vay Hoàng Anh Gia Lai 1.117 tỷ đồng, còn lại vay ngân hàng. Đáng chú ý, việc lỗ năm thứ ba liên tiếp đưa khoản lỗ lũy kế của HNG lên gần 8.054 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 1.050 tỷ).

Thêm thông tin đáng chú ý, theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, tại thời điểm 25/1/2024, doanh nghiệp có 33.380 cổ đông. So với con số 36.997 cổ đông ghi nhận tại thời điểm 31/3/2023 thì lượng cổ đông đã giảm hơn 3.600 cổ đông.

Xem thêm tại cafef.vn