HAGL Agrico (HNG) tiết lộ thời điểm bắt đầu hái ‘trái ngọt’ từ mảng chăn nuôi bò

Vào cuối tháng 2/2024, CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HoSE: HNG) có công bố sẽ đầu tư dự án sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong (Lào).

Dự án được triển khai trên diện tích 27.384 ha với tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của HAGL Agrico là 9.650 tỷ đồng, vốn vay là 8.440 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ có lợi nhuận 2.450 tỷ đồng/năm vào năm 2028.

Tại đây, HAGL Agrico sẽ tiến hành trồng các loại cây ăn trái phù hợp như chuối, xoài, bưởi, sầu riêng…, kết hợp với chăn nuôi bò bán chăn thả. Cụ thể, sản lượng cung cấp cho thị trường khoảng 624.000 tấn trái cây tươi các loại và 25.000 tấn trái cây chế biến các loại để xuất khẩu. Sản lượng bò giống cung cấp cho địa phương dự kiến là 12.000 con/năm, sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu 17.000 tấn/năm.

ĐHĐCĐ HAGL Agrico (HNG): Liệu có cơ chế đặc biệt để xin duy trì niêm yết?
Hình ảnh đàn bò của HAGL Agrico

Trước kế hoạch kinh doanh trên, cổ đông có đặt câu hỏi đến ban lãnh đạo về điểm rơi doanh thu của mảng nuôi bò trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 diễn ra ngày 4/5. Tổng Giám đốc Trần Bảo Sơn trả lời, hiện nay HAGL Agrico đã có hơn 5.000 con bò tại dự án và hơn 2.000 con bê sinh ra. Để có doanh thu bò thì cần nuôi 18 tháng nữa để có doanh thu bán bò thương phẩm.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT bổ sung thêm, chu trình chăn nuôi bò tại HAGL Agrico là nhập bò cái từ Australia và phối, mất trung bình 1 năm rồi mới sinh bê để vỗ béo. Công ty tập trung nhân đàn và vỗ béo bê con sau 18 tháng để có doanh thu.

Như vậy, có thể HNG sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ đàn bò từ nửa sau năm 2025,

Trong năm 2024, HNG dự kiến đầu tư 7 trại bò sinh sản, 1 cụm sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ, 1 cụm tổng kho nguyên liệu, nhập khẩu 5.800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi, trồng mới 468ha cỏ bán chăn nuôi và 127ha cỏ tập trung.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn