Cổ phiếu TGG đang trong các diện đình chỉ giao dịch, kiểm soát. TGG bị đình chỉ vì tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đến nay, TGG chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

TGG còn bị kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Đến nay, TGG chưa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Hai cổ phiếu TGG và IBC bị hủy niêm yết bắt buộc
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, HOSE cũng vừa có quyết định hủy niêm yết toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holding. Ngày hủy niêm yết là 6/12 tới đây.

HOSE cho biết, đến nay công ty chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2022; báo cáo tài chính quý I, quý II và soát xét bán niên 2023; báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông./.